Calcul ovulație

COLABORARE SPITAL PRIVAT DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE EUROMATERNA DIN CONSTANȚA ȘI CJAS

Euromaterna se afla in relatie contractuala cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru servicii de spitalizare.

Lista pacientelor care beneficiaza de coplata din partea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate:

1. Toate femeile, cetateni romani cu domiciliul in tara, ce fac dovada platii contributiei la fond. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie;

2. Femeile fara venituri proprii, aflate in intretinerea unei persoane asigurate (sot, tata);

3. Pensionarele, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;

4. Femeile ce se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;

5. Toate tinerele pana la varsta de 18 ani, tinerele de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt eleve, inclusiv absolvente de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, studente, daca nu realizeaza venituri din munca;

6. Tinerele cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu beneficiaza de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999*) privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;

9. Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;

10. Persoanele care se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;

11. Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

12. Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. Toate celelalte persoane incadrate conform Legii Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

aprilie 19, 2024
Dr. Ana-Maria Drăgan explica în detaliu fiecare element din circuitul complex al organismului femeii ajuns...
aprilie 2, 2024
Nou-nascutul prematur este cel care se naste inainte de implinirea a 37 saptamani de gestatie(259zile)....
februarie 28, 2024
Ce este ecocardiografia fetala si cui se adreseaza? Exista o varsta limita pentru a deveni...