Calcul ovulație

Spital acreditat ANMCS
Maternitate nivel III

Vă invităm alături de noi

Abonați-vă la newsletter

GRIJA

Pentru mediu

Activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului “SPITAL PRIVAT OBSTRETICĂ GINECOLOGIE EUROMATERNA” este reglementată prin autorizaţia de mediu nr. 166 din 08.05.2012, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.

În vederea conformării cu actul de reglementare, precum şi cu legislaţia de mediu în vigoare, Euromaterna acordă o deosebită atenţie protecţiei mediului, investindu-se în dotări şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor, astfel încât impactul generat să fie minim.

Protecţia solului este asigurată prin platforme betonate, alei de acces şi locuri de parcare amenajate. Pentru îndepărtarea eventualelor pete de produs petrolier de la mijloacele de transport se utilizează material absorbant biodegradabil. Apele pluviale provenite din parcare sunt colectate prin rigola perimetrală şi dirijate către sistemul centralizat de canalizare RAJA SA.

De asemenea, se asigură colectarea selectivă a tuturor deşeurilor generate în spaţii special amenajate şi sunt încheiate contracte cu operatori autorizaţi, în vederea predării acestor deşeuri cu scopul eliminării sau valorificării lor. Deşeurile spitaliceşti, specifice activităţii desfăşurate sunt colectate şi depozitate temporar în spaţiu închis, impermeabilizat şi cu acces restricţionat, în cutii de colectare şi saci PVC de unică folosinţă, în vederea transportării şi eliminării prin firme autorizate, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 219/2002. Evidenţa gestiunii deşeurilor se ţine lunar, în conformitate cu HG 856/2002 şi se raportează anual la APM Constanţa. Totodată, se efectuează colectarea apelor uzate tehnologice care sunt descărcate în reţeaua centralizată de canalizare, iar în vederea încadrării în limitele prevăzute de NTPA 002/2005, apele uzate se monitorizează semestrial prin efectuarea de buletine de analiză care sunt înaintate autorităţii de mediu. În vederea îmbunătăţirii continue a activităţii desfăşurate din perspectiva protecţiei mediului şi în scopul utilizării durabile şi eficiente a resurselor, S.C. EUROMATERNA S.A. şi-a stabilit următoarele obiective de mediu:

În fiecare an, Spitalul Privat Euromaterna investeşte în măsuri menite să crească gradul de protecţie a mediului şi, de asemenea, care să confere un aspect peisagistic cât mai atrăgător.

Vizualizati autorizatia de mediu aici.