Calcul ovulație

Spital acreditat ANMCS
Maternitate nivel III

Vă invităm alături de noi

Abonați-vă la newsletter

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016, Spitalul Euromaterna Constanța are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: prelucrarea și raportarea statistică a serviciilor de sănătate din domeniul medical, înregistrarea serviciilor medicale și transmiterea către alte instituții abilitate, informare și promovare servicii prin marketing.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de Spitalul Euromaterna Constanța sunt următoarele: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de mail, date privind starea de sănătate, date privind convingerile religioase, alte documente de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț, etc.) prin mijloace automatizate/manuale, având ca scop „servicii de sănătate”.

Refuzul dumneavoastră determină deficiențe în prelucrarea și raportarea datelor, limitarea capacității de furnizare de servicii medicale specifice patologiei. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter nr. 679/2016, beneficiați de dreptul de informare, dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal, dreptul de a obține o confirmare în cazul prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale, dreptul de resitricționare a prelucrării datelor, dreptul de portabilitate al datelor, dreptul de a vă adresa justiției, dreptul de ștergere al datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la secretariatul Spitalului Euromaterna (telefon: 0241 60 55 55, adresă de mail: protectiadatelor@euromaterna.ro), a cărei rezoluție se va elibra conform legislației în vigoare. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Observație:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit (înțelegerea și acceptarea semnificației indicatorului „Zonă supravegheată video”). Spațiile supravegheate video sunt recepția și holurile spitalului, parcarea și împrejmuirile aferente spitalului Euromaterna.

Președinte CA,
Dr. Rușa Ion Marius

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Cine suntem:

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității îți explică ce date cu caracter personal colectează S.C. EUROMATERNA S.A. – de la tine, prin intermediul interacțiunilor noastre cu tine și modul în care utilizăm datele respective.

Datele noastre de identificare sunt următoarele: S.C. EUROMATERNA S.A., cu sediul în localitatea Constanța, Str. Ștefăniță Vodă, nr. 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/1982/2006, CUI 8798585 E-Mail: office@euromaterna.ro.

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat direct la adresa de e-mail protectiadatelor@euromaterna.ro.

Care sunt datele cu caracter personal:

Prin „date personale” se denumesc datele unice individuale, adică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon.

Vizitatorii site-ului sunt acele persoane vizate, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Întotdeauna, când solicităm datele tale personale o să iți explicăm scopul pentru care ne sunt necesare, unde păstrăm datele tale și cine are acces la ele. Bineînțeles, te informăm că oricând dorești, iți punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre tine.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm:

Noi, colectăm date cu caracter personal pentru a putea răspunde cu succes solicitărilor tale. Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de Spitalul Euromaterna Constanța sunt următoarele: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de mail, date privind starea de sănătate, date privind convingerile religioase, alte documente de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț, etc.) prin mijloace automatizate/manuale, având ca scop „servicii de sănătate”. Datele cu caracter personal pe care le colectăm, în funcţie de interacţiunile pe care le ai cu situl nostru, sunt următoarele:

1. Pentru a transmite o programare prin intermediul formularului de consultații:

Când transmiți mesajul ne oferi voluntar următoarele informații:

2. Date transmise involuntar, atunci când interacționezi cu websitul nostru:

3. Cookie-uri

Folosim doar cookie-uri pentru statistici, cookie-uri ce pot fi dezactivate direct din browser-ul tău. Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim. Furnizorul de servicii cu care colaborăm pentru a măsura traficul site-ului este Google Analytics.

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date: Regulamentul (UE) 679/2016, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și Legea 46/2003 privind drepturile pacientului.

Scopul colectării datelor este: prelucrarea și raportarea statistică a serviciilor de sănătate din domeniul medical, înregistrarea serviciilor medicale și transmiterea către alte instituții abilitate, informare și promovare servicii prin marketing.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru angajații noștri, în vederea derulării Contractului de Muncă.

Care este scopul colectării datelor și cum folosim informațiile tale personale:

Poți opta în legătură cu datele pe care le colectăm: poți să-ți dai acordul sau ai dreptul să refuzi.

Dacă alegi să nu furnizezi datele cu carcter personal solicitate există posibilitatea să nu poți accesa serviciile și informațiile dorite (ex. Nu puteți efectua o programare on-line pentru consultații dacă nu vă exprimați acordu).

nume și prenume

Cum iti folosim numele si prenumele?
De ce?
Ca să putem lua legătura cu tine
Este necesar ca tu să ne furnizezi anumite date personale pentru a putea începe comunicarea în vederea întocmirii documentației medicale.
Pentru a detecta si pentru a preveni fraude
Pentru a preveni folosirea datelor tale de către alți utilizatori, este necesar să iți trimitem mailuri pentru a-ți confirma programarile

Istoricul /transcriptul conversațiilor avute cu tine – NU se inregistreaza.

Informații despre telefon, laptop sau tabletă și despre cum folosești site-ul.

Informațiile pe care ni le dai când navighezi pe siteul nostru:adresa IP, tipul dispozitivului si locatia.Salvăm informații despre modul în care folosești siteul și aplicația.

Cum folosim informațiile despre telefonul, laptopul sau tableta ta și despre cum folosești site-ul
De ce?
Îmbunătățim experiența ta pe site, oferindu-ți versiunea cel mai bine adaptată dispozitivului tău.
Iți oferim cea mai bună navigare pe site posibilă.
Protejăm site-ul
Pentru a preveni și a detecta fraudele împotriva ta sau a siteului nostru. Pentru a putea asigura confidențialitatea datelor.

Perioada de păstrare a datelor:

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, conform legislației în vigoare

În cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii. În cazul în care ești un angajat al companiei, datele tale vor fi păstrate pe o perioadă de 50 ani, conform Codului Muncii.

Cu cine partajăm datele cu caracter personal:

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Euromaterna și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Ce drepturi ai ca persoană vizată:

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea¬ tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

Contact

Daca:

  • ai nevoie de orice informații legate de site-ul sau serviciile S.C.
  • vrei să afli mai multe detalii despre informațiile din această pagină;
  • vrei să nu mai folosim informațiile pe care le avem despre tine;
  • vrei să iți exerciți oricare din drepturile enumerate mai sus;
  • sau dacă ai o plângere la adresa noastră.

 

Te rugăm să ne scrii la adresa de email office@euromaterna.ro sau la numărul de telefon 0241/ 60.55.55 (tarif normal).