Calcul ovulație

Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității

In data de 08 Noiembrie 2022, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a publicat Proiectul de Metodologie privind acordarea unui beneficiu social prin intermediul “Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității” https://mfamilie.gov.ro/1/proiecte-de-acte-normative-2/.

Ne bucurăm să vă anunțăm că Spitalul Euromaterna Constanța în calitate de unitate acreditata FIV va fi partener în cadrul acestui program.

Pentru obținerea adeverinței medicale vă puteți programa la o consultație accesând Programări Online sau telefonic la 0241-605.555

Beneficiarii programului:

Conditii cumulative pentru acordarea beneficiului social sunt:

Procedura de acordare a beneficiului social:

Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate și semnate (unde este cazul) și certificate ”Conform cu originalul”, ulterior, scanate, și trimise pe email.

Dosarul trebuie să conțină documentele de mai jos. Acestea pot fi descărcate accesând link-urile de mai jos.

Cererea de înscriere – Anexa 1 (descarcați documentul), trebuie însoțită de următoarele documente justificative:

1. Copii ale actelor de identitate ale solicitanților;

2. Declarație pe propria răspundere – descarcați documentul;

3. Adeverință – document medical din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist (care este angajat sau colaborator al unei unități medicale afiliate în program) în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului – vă puteți programa accesând link-ul Programări Online;

4. Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat.

5. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 2 – descarcați documentul.

Toate informațiile necesare celor care intenționează să acceseze programul, pot fi regăsite și la adresan web https://mfamilie.gov.ro/1/proiecte-de-acte-normative-2/; documentele necesare pot fi descărcate și de pe site-ul www.mfamilie.gov.ro, din secțiunea dedicată Programului FIV – fertilizarea în vitro.